Grup

Küresel çapta rekabetçi ileri teknoloji şirketleri bir çatı altında

LEITWIND,  Leitner Group’a aittir. Leitner Group, dünya çapında teleferik, kar traktörü, ray hizmet aracı, kentsel taşıma sistemleri ve rüzgâr enerjisi pazarlarında etkindir. 2010 yılının sonunda eklenen kar yapma kısmı, kış temelli bütün teknolojiler için tek durak noktası olacaktır.

Teknolojik uzmanlık ve açık bir stratejik yönelimle, farklı şirketler, piyasanın zorluklarına, kurumsal değerler olan sosyal sorumluluk, etik, kalite ve büyüme temelinde göğüs germektedirler.

Başarılı bir 2014.  Grup, 2014 mali yılında 694 milyon Euro konsolide satış kaydetti. 2014’de grup, araştırma ve geliştirmeye 23,0 milyon Euro ve kurumsal büyüme ile üretim tesislerinin inşasına 8,4 milyon Euro yatırım yaptı. 2014 yılında grubun, Avrupa (İtalya, Fransa, Avusturya, Slovakya, İsveç, Almanya), ABD, Kanada, Hindistan ve Çin’deki tesislerde ve 63 alt şirket, 127 satış ve servis noktasında toplam 3.142 iş arkadaşı bulunmaktadır.

epaper download HTI Report 2014 ( epaper / download )